W poprzednim roku około 25% Polaków nabyło towar, który po zakupie okazał się felerny lub zepsuty. Zazwyczaj była to żywność i obuwie. Niestety niewielu z nich potrafiło wykazać się wiedzą jak i kiedy złożyć reklamację. Dlatego w praktyce niewielu z nas to robi, działając na swoją niekorzyść a na korzyść sprzedawców (zwłaszcza tych nieuczciwych).

Nabywając towar niezgodny z umową więc wadliwy powinien być zareklamowany. Niezgodność w umowie jest wtedy, gdy towar nie nadaje się co celu, w jakim jest zwykle używany lub nie ma właściwości, które powinien mieć albo zapewniał nas o nich sprzedawca.

Osoba, która chciałaby zgłosić reklamację ma dwie opcje, Pierwsza z nich to wypełnienie formularza przygotowanego przez sklep/sprzedawcę, jeśli jednak nie mamy do niego dostępu możemy samodzielnie napisać całe podanie. Należy pamiętać o tym, że osoba ją przyjmująca musi potwierdzić przyjęcie dokumentu więc przybić pieczątkę lub złożyć podpis. Drugą możliwością jest wysłanie reklamacji pocztą za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

 

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

  • termin zgłoszenia reklamacji,
  • dane osoby reklamującej,
  • dane sprzedawcy i sklepu,
  • informacje na temat towaru niezgodnego z umową,
  • termin zakupu
  • określenie nieścisłości/wad produktu konsumpcyjnego,
  • żądanie konsumenta (na początku możemy wyszczególnić możliwość naprawy lub wymiany na nowy towar).

Sprzedawca ma dwa tygodnie na odpowiedź w sprawie reklamacji, które są liczone od dnia następnego od jej złożenia. Osoba, która przyjęła nasze podanie musi ustosunkować się do naszych żądań, ma co do tego obowiązek prawny. Jeśli nie dostaniemy żadnej odpowiedzi, znaczy to, że wszystkie roszczenia klienta zostały bezkrytycznie przyjęte. Też dlatego ważne jest to, aby reklamacja była w formie pisemnej, zawierająca datę i wszystkie inne potrzebne informacje.

Jednakże problematyczne może być to, że ustawa nie podaje informacji ile taka naprawa lub wymiana może trwać.

Oprócz posiadania prawa do złożenia reklamacji konsument może skorzystać z gwarancji. Różni się ona tym od reklamacji, że gdy klient dochodzi roszczeń w przypadku wady produktu nie musi być ona udzielona. To zależy już od przedsiębiorcy lub polityki danego sklepu.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *